Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
kerstwandeling 2013
senioren kerst 2013
seniorenmiddag nov13
seniorenmiddag 2013
tentenkamp 2013
barbecue 2013
fietstocht 1 juni 13
jaarvergadering 2013
nieuwjaarsvisite2013
bericht KPN
ijsbaan jan 13
nieuwsbrief dec'13
nieuwsbrief aug'13
nwsb fiets4daagse
nieuwsbrief juni'13
nieuwsbrief mei'13.2
nieuwsbrief mei'13
nieuwsbrief apr'13
nieuwsbrief mrt'13
nieuwsbrief feb'13
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

nieuwsbrieven Dorpsbelangen Peest: mei 2013 nr. 2

contact: dorpsbelangenpeest@live.nl

 


Peest, 25 mei 2013
  

....................................................................................................................................................

G E H E U G E N S T E U N T J E
denk aan de noaber-editie

V L I E G E N D E  M O E Z E N
Vrijdag 31 mei aanvang 19.30 uur in de
Peester Mug, Schaapdijk, Peest

Als je zorgt om 19.30 in de Mug present te zijn,
kan je een inleiding door Kathelijn de Maijer,
een deskundige van de Vleermuiswerkgroep
Drenthe, volgen.
De avond wordt afgesloten op het terras van
Westerveen 2, vanwaar we hopelijk de
vleermuizen kunnen zien vliegen.

Leden van IVN Norg en andere belangstellenden
zijn ook welkom.

Aanmelding wordt op prijs gesteld:
e.pelinck@hetnet.nl


In het verschiet:
zomerkamp voor de junioren
van Peest

 


 F I E T S T O C H T
zaterdag 1 juni vertrek 19.30 uur van de Peester Mug, Schaapdijk, Peest

We organiseren de tocht voor jeugd en ouderen
die, al of niet in groepjes fietsend, een tocht van ca. 18 km rond het mooie Peest maken.

Na terugkeer bij de Mug hebben we de
gelegenheid om met een drankje in de hand en
een hapje op tafel nog een poosje door te
keuvelen.
Op dit moment wordt beter weer verwacht,
zomerbanden zijn dus toegestaan!

Volgens traditie is dit een inloop evenement je hoeft je dus niet van te voren op te geven maar laat dat je niet weerhouden om mee te doen!

                                     

bestuursleden
Regina Bosma voorzitter   tel.61 38 85 Marceline Meindertsma secretaris  tel.79 54 56
Pieter Wittenberg penningmeester  tel.61 26 06
Fija Eland  tel.61 22 12
John Penning   tel. 06 51 75 77 04

Vereniging Dorpsbelangen Peest - secretariaat: Zuidveldigerweg 2,  9334 TL Peest
email: dorpsbelangenpeest@live.nl     kamer van koophandel 04 07 39 13      Raboank NL33 RABO 0347 2392 85


P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe