Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
kerstwandeling 2013
senioren kerst 2013
seniorenmiddag nov13
seniorenmiddag 2013
tentenkamp 2013
barbecue 2013
fietstocht 1 juni 13
jaarvergadering 2013
nieuwjaarsvisite2013
bericht KPN
ijsbaan jan 13
nieuwsbrief dec'13
nieuwsbrief aug'13
nwsb fiets4daagse
nieuwsbrief juni'13
nieuwsbrief mei'13.2
nieuwsbrief mei'13
nieuwsbrief apr'13
nieuwsbrief mrt'13
nieuwsbrief feb'13
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

nieuwsbrieven Dorpsbelangen Peest: juni 2013

contact: dorpsbelangenpeest@live.nl

 


Peest, 11 juni 2013
  

....................................................................................................................................................

F I E T S  4-D A A G S E 2013
Donderdag 23 en vrijdag 24 juli leidt de route door Peest

We zijn gevraagd om bij de Peester Mug een goede pauze plek te organiseren. Aan het verzoek hebben wij gehoorgegeven. Dorpsbelangen verkoopt gekoelde frisdranken en water en verschillende soorten gebak. Natuurlijk kunnen de fietsers gebruik maken van onze sanitaire voorziening.
 

Verkoopkraampjes bij De Mug
De ervaring leert dat het gezellig druk kan worden. Om de gezelligheid te vergroten nodigen wij iedereen uit (dus ook niet-Peesters) die kosteloos een kraampje wil inrichten voor de verkoop van zijn spulletjes. Houd er wel goed rekening mee dat de fietslui niet al te veel mee kunnen slepen!

Voel je er voor om een kraampje in te richten meld dat dan via de email: dorpsbelangenpeest@live.nl
Je ontvangt dan een bevestiging van ons.

Denk even aan een naober editie!

S L A P E N  I N  E E N  T E N T
laat ziet dat je Peester bent
Vrijdag 9 augustus vanaf 16.00 uur
bij Wittenberg op de Es 

Het zou zo maar kunnen dat de zomer die week losgebarsten is. In elk geval zal het gras gemaaid zijn zodat jij je tent kunt komen opzetten. Wij zorgen om half zeven voor een stevige maaltijd en een heerlijk toetje. De tent moet dan echt klaar zijn. Als je eerder de tent wilt komen opzetten kan dat natuurlijk ook. Het verdere verloop vul je helemaal zelf in: er staat een avondspel op het programma en een kampvuur.
Na een spannend verhaal laten wij je slapen. Dat moet je niet lezen als: jullie gaan LAAT slapen maar ja vroeg zal het niet worden!
  

De volgende dag schijnt de zon al vroeg op je tent zodat je graag naar buiten komt om te zien waar je bent. Tijd voor ochtend gym en wat sport terwijl er een stevig ontbijt voor je klaar gemaakt wordt. Om tien uur is het gedaan met de pret, de tent wordt geplooid en voor transport klaargezet. We zwaaien je uit en de zaterdag begon zoals nooit eerder gekend jij weet nu tenminste waarom je een Peester bent!De oplettende lezer heeft allang begrepen dat dit het junioren tentenkamp betreft. Ouders die graag in de buurt van hun kids overnachten zijn van harte uitgenodigd om er bij te kruipen of een eigen tentje mee te nemen. Voor het kampvuur kunnen we nog een partij hout gebruiken, denk dan aan dikke takken en schoon pallethout. Voor kinderen die niet graag dicht bij honden komen zullen wij de lieve zwarte labrador teef Questa uit hun buurt houden.

In verband met de inkoop van de etenswaar is aanmelden erg belangrijk. Laat zien dat je een kind van deze tijd bent en meldt je aan via de email dorpsbelangenpeest@live.nl !

Juni is contributie incasso tijd, houd de bankrekening op peil want de penning­meester gaat op pad!

 


                                        

bestuursleden
Regina Bosma voorzitter                tel.61 38 85 Marceline Meindertsma secretaris    tel.79 54 56
Pieter Wittenberg penningmeester   tel.61 26 06
Fija Eland                                      tel.61 22 12 John Penning                           tel 0651757704

Vereniging Dorpsbelangen Peest - secretariaat: Zuidveldigerweg 2,  9334 TL Peest
email: dorpsbelangenpeest@live.nl     kamer van koophandel 04 07 39 13      Raboank NL33 RABO 0347 2392 85

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe