Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
kerstwandeling 2013
senioren kerst 2013
seniorenmiddag nov13
seniorenmiddag 2013
tentenkamp 2013
barbecue 2013
fietstocht 1 juni 13
jaarvergadering 2013
nieuwjaarsvisite2013
bericht KPN
ijsbaan jan 13
nieuwsbrief dec'13
nieuwsbrief aug'13
nwsb fiets4daagse
nieuwsbrief juni'13
nieuwsbrief mei'13.2
nieuwsbrief mei'13
nieuwsbrief apr'13
nieuwsbrief mrt'13
nieuwsbrief feb'13
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

nieuwsbrieven Dorpsbelangen Peest: april 2013

contact: dorpsbelangenpeest@live.nl

 

Peest, 2 april 2013

 P A S E N  I N  P E E S T


Pasen 2013 zit er bijna op. Het was een
gedenkwaardig Paasweekend. Nog nooit was het
gedurende de Paasdagen kouder dan de
voorafgaande Kerstdagen! Nog nooit vonden we
alle verstopte paaseieren weer. Nog nooit
hebben we de gevonden eieren zo vlug gegeten.
Nog nooit won er iemand zoveel geverfde eieren
bij de Paasloterij.

De foto’s op de website www.Peest.eu geven een indruk van de bedrijvigheid in en om de Mug en ver daarbuiten.

Nog nooit werd een nieuwsbrief uitgebracht zo
kort na Pasen. Nog nooit heeft de Paasbult
zoveel overlast bezorgd als dit jaar. Wij willen al
diegenen die last hadden van de gigantische
rookontwikkeling vertellen dat wij het erg
jammer vinden dat het liep zoals het gelopen is.

Natuurlijk realiseert iedereen zich dat dit soort
ongemakken niet opzettelijk veroorzaakt worden
en dat de begeleiders van de Paasbult er van te
voren alles aan doen om het te voorkomen. Wij
zijn ons bewust van onze taken en plichten en
hebben de ervaringen van deze middag
geëvalueerd.

De nieuwe spelregels van de gemeente zijn stuk
voor stuk in acht genomen en opgevolgd.
Vandaag is de bult nog aangedrukt en zover
mogelijk naar het noorden afgebouwd. Met 15
duizend liter water werd de bodem tussen bult
en bebossing kletsnat gemaakt. De windkracht
werd voortdurend gemeten (bij 5 beaufort zou
de no-go grens bereikt zijn). Voor de droogte in
de natuur was code geel afgegeven en bij die
code mag er gebrand worden.

Het vuur werd dus na alle checks om kwart over
vier aangestoken.
Wat ons totaal verraste was de enorme
rookontwikkeling. Normaal is er in het begin
altijd rook, ook in Peest geldt: waar vuur is, is
rook!
 

De rook verdwijnt als de massa op
temperatuur komt en de verbranding
regelmatiger wordt. Vandaag was dat niet het
geval. Wij denken dat dit fenomeen zich voor
heeft gedaan omdat de tijd waarin de bult kon
worden opgebouwd erg kort is geweest. Lange
tijd waren wij en u in het ongewisse over het
voortbestaan van de bult en de daarbij horende
voorwaarden. De onzekerheid heeft ons doen
besluiten om de bult voor aanvoer gesloten te
houden. Op het laatste moment kwam de
verlossende brief van de gemeente met de
ontheffing en belangrijker nor: de voorwaarden.
Pas toen was het verantwoord om de aanvoer
van materiaal voor de bult vrij te geven. Direct
gevolg van de korte tijd tussen aanvoer en
branden is dat het aangeboden hout heel erg
jong was. Andere jaren lag het hout er al langer
omdat van af januari het hek los was en de
aanvoer gestaag op gang kwam. Het materiaal is dan veel minder vers en daardoor ook droger.

Al met al hebben wij geleerd:
1) dat in het vervolg de stort vroeger moet
beginnen,
2) dat we, om de overlast zo veel mogelijk te
beperken, moeten bezien bij welke windrichting
we sowieso niet zullen branden,
3) dat het tijdstip van aansteken bij voorkeur in
de middag moet zijn omdat het in het donker erg
moeilijk overzicht houden is.

                                       

Heeft U vragen, ideeën, opmerkingen en-/of
wensen? Maak ze kenbaar per e-mail
dorpsbelangenpeest@live.nl

bestuursleden
Regina Bosma voorzitter                   tel.61 38 85
Marceline Meindertsma secretaris      tel.79 54 56
Pieter Wittenberg penningmeester     tel.61 26 06
Fija Eland                                        tel.61 22 12
John Penning                                   tel.0651757704
 

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe