Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
kerstwandeling 2013
senioren kerst 2013
seniorenmiddag nov13
seniorenmiddag 2013
tentenkamp 2013
barbecue 2013
fietstocht 1 juni 13
jaarvergadering 2013
nieuwjaarsvisite2013
bericht KPN
ijsbaan jan 13
nieuwsbrief dec'13
nieuwsbrief aug'13
nwsb fiets4daagse
nieuwsbrief juni'13
nieuwsbrief mei'13.2
nieuwsbrief mei'13
nieuwsbrief apr'13
nieuwsbrief mrt'13
nieuwsbrief feb'13
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Dorpsbelangen Peest

Ledenvergadering 11 maart 2013

Maandag 11 maart hield Dorpsbelangen haar jaarlijkse leden vergadering.

Het bestuur onder voorzitterschap van Regina Bosma kon ruim 20 leden welkom heten.

Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat er op een paar herfst maanden na er elke maand wel wat te doen is geweest. 

In januari tijdens de nieuwjaarsvisite was er zo maar een inval van de wel zeer plaatselijke politie, die menig bekende Peester op zijn gedane gedragingen wees.

Februari
was de maand van de vermaarde Peester winterspelen waarbij koek en vooral zopie een belangrijke rol hebben gespeeld.

Maart
stond voor de opening van sportpark
"De Peesteres" .

Pasen viel dit keer in april, 7 april kwamen de kinderen in De Mug om eieren te verven, die prompt door de paashaas verstopt werden , dus was het de andere dag zoeken. Vanwege de weersverwachting is het paasvuur op eerste paasdag ontstoken.

Op de tweede zondag in mei waren de klootschieters in De Mug zich aan het voorbereiden  op de strijd die één keer per jaar op het parcours langs Donderboerkamp plaats vindt. Tijdens dit gebeuren werden zij verrast  door bezoek van twee bestuursleden.
Die hen vervolgens een stuk uit een oud notulenboek voorlas, waaruit bleek dat 30 jaar geleden het klootschieten in Peest een aanvang nam.
Dit gegeven werd onderstreept met een fraai opgemaakte taart die bovendien ook nog zeer smakelijk was.

Het tentenkamp in juni op de "Wittenberg" was voor de jeugd van Peest een hoogtepunt al hoewel er schijnen ook enkele ouders intensief genoten te hebben.

Juli
was  de maand van het zomerfeest vanwege de weersverwachting en de grote opkomst vond deze plaats bij de fam. Wittenberg soms houdt het weer zich niet aan de voorspelling zo kon het gebeuren dat het feest zich nog lang onder de sterren hemel heeft voort gezet.

In december was de winterwandeltocht het bestuur had voor die gelegenheid de straten en lanen van Peest maar eventjes herbenoemd, de orginele straatnaambordjes waren niet meer zichtbaar. Naar verluid hebben enige leveranciers van navigatieaparatuur de dag daarop een moeillijke dag gehad.

Dit zijn slechts enkele hoogtepunten want daarnaast zijn er nog diverse bijeenkomsten geweest met diverse instanties die verkeer en leefbaarheid betreffen

De pennigmeester had een goed verslag de vereniging staat er goed voor en de kascommissie beaamde dit.

  


het bestuur nog in de oude samenstelling


afscheid van Marja
 


nieuw bestuurslid Marcelina leest zich in

Marja Slagter trad na vele jaren trouwe dienst af als bestuurslid, Regina bedankte haar voor haar inzet en benadrukte dit door haar een boeket en een pakketje te overhandigen. Marcelina Meidertsma is voor Marja in het bestuur gekomen

Berichtgeving over de verkeersveiligheid vind U elders op de site.

De rondvraag leverde enige opmerkings op die de verkeersveiligheid en de aanvang van de verschillende activiteiten betreffen, het bestuur zal hier aandacht aan besteden.

Peest mag dan een klein dorp zijn, haar samenhorigheid is groot en dat uit zich in de vele activiteiten.  Daar mogen wij best trots op zijn!!

 

 


 

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe