Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
kerstwandeling 2013
senioren kerst 2013
seniorenmiddag nov13
seniorenmiddag 2013
tentenkamp 2013
barbecue 2013
fietstocht 1 juni 13
jaarvergadering 2013
nieuwjaarsvisite2013
bericht KPN
ijsbaan jan 13
nieuwsbrief dec'13
nieuwsbrief aug'13
nwsb fiets4daagse
nieuwsbrief juni'13
nieuwsbrief mei'13.2
nieuwsbrief mei'13
nieuwsbrief apr'13
nieuwsbrief mrt'13
nieuwsbrief feb'13
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Dorpsbelangen Peest

bericht van de KPN

Mobiel telefoonverkeer is vaak slecht tot helemaal niet mogelijk in Peest, Dorpsbelangen heeft hier al regelmatig over gereclameerd.
Hieronder de reactie van de KPN.

Geachte heer/mevrouw,

Via de gemeente bereikte ons eind vorig jaar uw bijgevoegde brief.
Naar aanleiding van uw schrijven hebben wij de mobiele dekking in en rondom Peest nogmaals onderzocht.
Helaas is het niet mogelijk om met de bestaande installaties merkbare verandering tot stand te brengen.
Er zijn vanuit KPN op dit moment geen activiteiten gepland om de mobiele dekking in de genoemde gebieden uit te breiden.
We zijn inmiddels enkele jaren bezig binnen de gemeente Noordenveld om ons mobiele netwerk uit te breiden. Tot op heden is dit nog niet gelukt.
Onze focus ligt op deze aanvragen.
Wanneer de gemeente het belang van verdere uitbreiding onderkent zijn wij uiteraard altijd bereid om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hier in gezamenlijkheid iets aan te doen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Natalie Brinkerink-Mulder
Liaisonmanager

KPN
Coverage en SiteManagement

 


 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe