Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
kerstwandeling 2013
senioren kerst 2013
seniorenmiddag nov13
seniorenmiddag 2013
tentenkamp 2013
barbecue 2013
fietstocht 1 juni 13
jaarvergadering 2013
nieuwjaarsvisite2013
bericht KPN
ijsbaan jan 13
nieuwsbrief dec'13
nieuwsbrief aug'13
nwsb fiets4daagse
nieuwsbrief juni'13
nieuwsbrief mei'13.2
nieuwsbrief mei'13
nieuwsbrief apr'13
nieuwsbrief mrt'13
nieuwsbrief feb'13
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

nieuwsbrieven Dorpsbelangen Peest: februari 2013

contact: dorpsbelangenpeest@live.nl


Peest, februari 2013

Beste mensen
Bij dezen de eerste Nieuwsbrief van dit jaar. Wij konden vorig jaar leuk afsluiten met de “winter”wandeling. Ook 2012 was een goed jaar met leuke activiteiten. Dit geeft ons weer de energie om er mee door te gaan en zo ons steentje bij te dragen om opnieuw een boeiend, actief en verrassend jaar te mogen realiseren.

Senioren
Elke 3de donderdagmiddag van de maand tot en met maart 2013 is er een gezellige middag in de Mug. Aanvang 13:30 uur.

Maart 
Maandag 11 maart  nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Peest. Aanvang 20:00 uur. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Aftredend en niet herkiesbaar:

Marja Slagter.

Het bestuur van de dorpsbelangen Peest bestaat voltallig uit vijf bestuursleden die het dagelijkse bestuur vormen. Voor de continuïteit is het belangrijk dat er in het bestuur voldoende mensen zitten die een afspiegeling vormen van onze dorpsgemeenschap. Daarom zoeken wij enthousiaste dorpsgenoten die het bestuur van dorpsbelangen Peest willen komen versterken. Voor een eventuele kandidaatstelling of voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Pieter Wittenberg. Tel. 612606

Binnenkort vindt u de agenda van de Algemene Ledenvergadering ook op de website.

Pasen
Pasen valt dit jaar op zondag 31 Maart en Maandag 1 April. In Peest wordt dit op de volgende manier gevierd:


 

De Peestermug 
                                                                   
Wilt U als lid van dorpsbelangen de "Mug"gebruiken voor een verjaardag of andere feestelijke gebeurtenis dan kunt u contact opnemen met penningmeester Pieter Wittenberg.

Samenloop voor Hoop in Norg

In het weekend van 15 en 16 juni 2013 wordt de SamenLoop voor Hoop in Norg georganiseerd.
De SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding is behalve een wandelestaffette een uniek evenement waarbij deelnemers symbolisch de strijd aangaan tegen kanker. Met de SamenLoop wordt geld ingezameld voor de strijd tegen kanker, steken we (ex)kankerpatiënten een hart onder de riem en is er aandacht voor en informatie over uiteenlopende aspecten van kanker.
Het feestelijke, braderie-achtige familie-evenement duurt 24 uur en wordt lokaal door vrijwilligers georganiseerd.
De totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan het wetenschappelijk kankeronderzoek dat door KWF Kankerbestrijding wordt gefinancierd.
Graag zouden we ook met een team uit Peest en omstreken deel willen nemen aan dit evenement. Iedereen kan meedoen, jong, ouder, man, vrouw maakt niet uit. Het is de bedoeling een team van 12 tot 20 personen bij elkaar te krijgen.
We lopen in Norg een wandelestafette van 15 juni 16.00 uur tot 16 juni 16.00 uur. De kosten per team bedragen € 10,00 per deelnemer en we kunnen voor en tijdens het evenement nog acties houden om nog meer mogelijk geld in te zamelen.

Wie graag mee wil wandelen met de SamenLoop voor Hoop namens het team Peest of goede ideeën heeft om geld in te zamelen kan contact opnemen met:

Marga Dussel (ejdussel@hetnet.nl)
Tel: 612511
of Erna Adams (missadams@live.nl)
Tel: 614338
 

Laten we met elkaar zorgen voor een
Prachtig Peester Team!

 

Zaterdag 30 Maart
Eieren verven voor kinderen.

Elk jaar spelen eieren weer een belangrijke rol met Pasen en daarom vragen wij de kinderen van de basisschool om ons te helpen met het verven van de eieren.
Bovendien moeten er ook eieren worden voorzien van een nummer, een klusje voor de gevorderden en-/of de ouder(s).  
Aanvang 10.30 uur in de Mug.
Voor verdere informatie: Regina

1ste paasdag zondag 31 Maart Paaseieren zoeken. Om 10:00 staat de koffie met paas koek klaar in de Peestermug.Het is de bedoeling dat we met elkaar om 10:30 naar het bos gaan om de eieren te zoeken. Rond 11:30 gaan we terug naar de Peestermug om nog even gezellig na te zitten voor een hapje, een drankje en de prijsuitreiking.

Inleg 
Volwassenen € 2,-. Kinderen € 1,-
Consumpties in de Mug voor eigen rekening.

Opgave vóór 22 maart bij Regina of Fija en via e-mail.
Tips: hou rekening met de weersomstandigheden, bij natte vooruitzichten, neem een paraplu mee, en voor de opgeraapte eieren een mandje of iets dergelijks.

Snoeiafval en paasvuur: nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.
 


 

Vragen?
Hebt U vragen, ideeën, opmerkingen en-/of
aandachtspunten, maak ze kenbaar via een van de bestuursleden of per e-mail
 

Tip: lijkt het jullie leuk om aan een van
de activiteiten mee te doen noteer het dan alvast  in je agenda of op de kalender


 

 

Bestuursleden
Regina Bosma, voorzitter         tel.61 38 85
Marja Slagter, secretaris          tel.61 36 62
Pieter Wittenberg, penningm.   tel.61 26 06
F
ija Eland, lid                          tel.61 22 12
J
ohn Penning, lid                     tel.76 90 89

  

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe