Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
winterwandeling 2018
klootschieten  4 nov
BBQ 2018
pasen 2018
ijspret 2018
nieuwjaarsvisite '18
seniorenmiddag 17-18
opschoondag 2018
nieuwsbrief dec 2018
nieuwsbrief okt 2018
nieuwsbrief mei 2018
nieuwsbrief mrt 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Dorpsbelangen Peest
Nieuwsbrief: oktober 2018
contact: DorpsbelangenPeest@live.nl

      
Peest oktober 2018
   
Aanvulling nieuwsbrief oktober 2018

Klootschieten

De klootschietclub kampt met een afkalvend ledenbestand. Om het klootschieten te promoten wil de club op zondag 4 november een parcours afleggen naar Zeijen . Iedereen die 16 jaar is of ouder kan hier vrij aan meedoen; familie, vrienden, kennissen enz.

Voor veel mensen bleek een hele dag klootschieten niet haalbaar. Daarom is er gekozen om het parcour bij Café Hingstman te laten eindigen, zodat een ieder na de broodmaaltijd  zijn of haar eigen weg kan gaan.


 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09.00 - 09.30 uur verzamelen in De Mug en auto's naar Zeijen brengen voor de terugkeer naar Peest
09.30 - 10.00 uur koffie en indeling groepen
+ 10.00 uur vertrek
+ 12.00 uur aankomst Café Hingstman te Zeijen
Bekendmaking van de scores en prijsuitreiking

Bij Hingstman wordt er geluncht. Broodmaaltijd kosten € 12,50 p.p. voor eigen rekening. Dit geld ook voor de consumpties

De broodmaaltijd bestaat uit: soep, kroket, diverse soorten brood, vleeswaren, kaas,naar keuze melk, karnemelk of jus d’orange en verse vruchten.

Dorpsschouw Peest

Op dinsdag 16 oktober 2018  vindt in Peest de jaarlijkse dorpsschouw plaats. Bij deze dorpsschouw zijn bestuursleden van Dorpsbelangen Peest, de gemeentelijke contactambtenaar van ‘sociaalwijkbeheer’, de medewerkers van de buitendienst en de buurtwerker van Welzijn in Noordenveld aanwezig.

Voorafgaand aan de dorpsschouw verzamelt de belangenvereniging punten ten aanzien van het dorp om tijdens de schouw te bekijken en te bespreken. Wij willen jullie bij deze vragen om ons daarbij te helpen en zaken bij ons aan te dragen die bij de dorpsschouw moeten worden meegenomen. Het kan hierbij gaan om problemen die te maken hebben met het onderhoud van het openbaar groen, straatwerk, straatmeubilair, bebordingen en verkeersveiligheid.
Maar ook socialevraagstukken zijn bedoeld voor de dorpsschouw.

Graag ontvangen wij per ommegaande (uiterlijk woensdag 10 oktober !!) jullie bijdragen voor de dorpsschouw via ons e-mailadres dorpsbelangenpeest@live.nl  of via een brief in de bus bij Michel Meindertsma of Regina Bosma.
Daarbij dient duidelijk te worden aangegeven om welke plek/straat het precies gaat en wat de vraag/klacht is. Het is bij de dorpsschouw de bedoeling om kleine problemen meteen op te lossen en grotere zaken te bespreken om te verbeteren.

Huishoudelijke mededeling

Het bestuur is op zoek naar leden die mee willen helpen om de Peester Mug schoon te houden. Dit houdt in 2x per jaar beschikbaar zijn om de Mug schoon te maken. Dit doe je met 2 personen en er is een schoonmaak rooster waarin je wordt ingedeeld, onderling is ruilen altijd mogelijk.

Voor meer informatie kan je bellen met Regina Bosma. Tel. 613885.

                  

    

 

 

 

 

Klootschieten

De klootschietclub kampt met een afkalvend ledenbestand. Om het klootschieten te promoten wil de club op zondag 4 november een parcours afleggen naar Zeijen en terug. Iedereen die 16 jaar is of ouder kan hier vrij aan meedoen; familie, vrienden, kennissen enz.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09.00 - 09.30 uur verzamelen in De Mug
09.30 - 10.00 uur koffie en indeling groepen
+ 10.00 uur vertrek
+ 12.00 uur aankomst Café Hingstman te Zeijen

Bij Hingstman wordt er geluncht. Broodmaaltijd kosten € 12,50 p.p. voor eigen rekening.

De broodmaaltijd bestaat uit: soep, kroket, diverse soorten brood, vleeswaren, kaas,naar keuze melk, karnemelk of jus d’orange en verse vruchten.

+ 13.30 - 14.00 uur vertrek Hingstman
+ 15.30 - 16.00 uur aankomst De Mug
16.00 uur prijs uitreiking.

Consumpties bij terugkomst in de Mug voor eigen rekening. 
Wil je meedoen meld je dan aan voor
zaterdag 27 oktober

Voor meer informatie:
Jan Sieben, Tel. 612456 of via email:jengsieben@hotmail.com

Tip: heeft U vragen, ideeën, opmerkingen, klachten of complimenten maak dit kenbaar via een van de bestuursleden of per e-mail.

 


bestuursleden

Michel Meindertsma, voorzitter, tel. 79 5456
Regina Bosma, secretaris, tel. 61 38 85
Marja Slagter, penningmeester, tel. 61 36 62      Riekje Geraedts, lid, tel. 61 41 29
John Penning, lid, mobiel 06-22 15 27 79 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe