Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
kerstwandeling 2017
Dag vd mantelzorg
pannenkoekenfestijn
pannekoekenfoto's
feestelijke afsluiti
BBQ 2017
pasen 2017
landelijke opschoond
seniorenmiddag 16-17
boutgooien
nieuwjaarsvisite 17
nieuwsbrief dec 2017
nieuwsbrief okt 2017
nieuwsbrief juni 17
nieuwsbrief apr 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads
Dorpsbelangen Peest
Nieuwsbrief: juni 2017
contact: DorpsbelangenPeest@live.nl
                                                        


Peest, oktober 2017

Dorpsschouw Peest

Op donderdag 26 oktober 2017 vindt in Peest een dorpsschouw plaats. Bij deze dorpsschouw zijn bestuursleden van Dorpsbelangen Peest, de gemeentelijke contactambtenaar van ‘sociaalwijkbeheer’, de medewerkers van de buitendienst en de buurtwerker van Welzijn in Noordenveld aanwezig.

Aandragen zaken voor de dorpsschouw.

Voorafgaand aan de dorpsschouw verzamelt de belangenvereniging punten ten aanzien van het dorp om tijdens de schouw te bekijken en te bespreken. Wij willen jullie bij deze vragen om ons daarbij te helpen en zaken bij ons aan te dragen die bij de dorpsschouw moeten worden meegenomen. Het kan hierbij gaan om problemen die te maken hebben met het onderhoud van het openbaar groen, straatwerk, straatmeubilair, bebordingen en verkeersveiligheid.
Maar ook socialevraagstukken zijn bedoeld voor de dorpsschouw.

Graag ontvangen wij per ommegaande (uiterlijk dinsdag 17 oktober 2017) jullie bijdragen voor de dorpsschouw via ons
e-mailadres dorpsbelangenpeest@live.nl of via een brief in de bus bij Michel Meindertsma of Regina Bosma.
Daarbij dient duidelijk te worden aangegeven om welke plaats het precies gaat en wat de vraag/klacht is.
Het is bij de dorpsschouw de bedoeling om kleine problemen meteen op te lossen en grotere zaken te bespreken om te verbeteren.

 
 
 


Spokentocht

Het is donker, het miezert, vreemdedingen gebeuren rondom je, al je zintuigen spitsen zich! Roderwolde gaat griezelen en niet  zo’n klein beetje ook! Lijkt het je het leuk om mee  te doen met de Spooktocht van
“De Dolende Molenaar“ op
zaterdag 28 oktober a.s. meld je dan aan
bij Regina tel. 613662 of via e-mail
dorpsbelangenpeest@live.nl
 vóór 10 oktober  aangezien het groot aantal geregistreerde deelnemers.
Deelname vanaf 12 jaar. Onder de 18 jaar is begeleiding van volwassene verplicht.
De deelname aan de spooktocht is op eigen risico!
We verzamelen bij de Mug om 19:15 uur.
Kosten zijn 5,- per persoon 


Bestuursleden

Michel Meindertsma, voorzitter, tel. 79 54 56
Regina Bosma, secretaris, tel. 61 38 85
Marja Slagter, penningmeester, tel. 61 36 62
Riekje Geraedts, lid, tel. 61 41 29
John Penning, lid, mobiel. 06 22 152 779

 

 

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe