Dorpsbelangen PeestDe vereniging voor Dorpsbelangen Peest is opgericht op 12 april 1974, met het doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Peest.

Sinds 2002 heeft de vereniging een eigen onderkomen, de Peester Mug van waaruit diverse activiteiten worden georganiseerd, voor zowel kinderen als volwassenen.

Op het tabblad Agenda Peest ziet u wat er allemaal in het dorp wordt georganiseerd

Een onderdeel van de vereniging is de klootschietclub, die twee keer per maand hun sport (hobby) uitoefenen.

De kaart- en sjoelclubs van Peest maken ook gebruik van de Mug.

Iedere derde donderdagmiddag van de maand komen de senioren bij elkaar in de Mug

Naast de vijf bestuursleden, zijn er ook een aantal vrijwilligers die zorgen dat in een klein dorp als Peest veel activiteiten kunnen worden georganiseerd. Een goede samenwerking met de Boermarke van Peest is in deze dan ook belangrijk.

Bestuursleden

Voorzitter: Marga Dussel, tel. 0650821431

Secretaris: Hellen Been, tel. 0611490645

 Penningmeester:  Regina Bosma, telefoon 0592-613885  

Leden: Marga van Lingen

Riekje Geraedts, telefoon 0592-614129

E-mail:  dorpsbelangenpeest@live.nl


Peest
Een pareltje in de kop van Drenthe