Bedrijven in Peest


 Hoewel Peest maar een klein dorpje is, is er tamelijk veel bedrijvigheid.
Vormde de landbouw en veeteelt vroeger de hoofd moot, thans is het aanbod zeer divers.
De meeste bedrijven zijn éénmans/vrouw bedrijven. 

                                                                     

Peest
Een pareltje in de kop van Drenthe