Peest en zijn omgeving

Drenthe heeft verschillende ruggen, dit zijn stuwwallen die in de ijstijd door de gletsjers gevormd zijn. De grootste en tevens de bekendste is de Hondsrug.  Peest is gelegen op een uitloper van de Peeloërrug. Iets oostelijk van Peest ligt het Oostervoortsediep en westelijk van Peest het Hulligtendiep . Tussen deze diepen liggen de essen, madelanden, de bossen en de velden.  De combinatie van hoge zandgrond met voldoende water in de directe nabijheid heeft er toe geleid dat Peest al in de zeer vroege oudheid  bewoond werd. Peest is een brinkdorp met essen rondom. De structuur van de essen, ooit door de boeren gevormd, is ondanks grote verkavelingen nog steeds zichtbaar. De vele bossen rondom Peest zijn meest  particulier bezit, daardoor zijn deze veel gevarieerder dan de grote productie bossen die door Het Staatsbosbeheer elders in Drenthe zijn aangelegd.

Peest
Een pareltje in de kop van Drenthe