Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2019
Peest in de media 19
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
publicatiedata 2012
nieuw(s) in Peest'12
Dorp&Landbouw
kort nieuws 2012
Slideshow HP
Peest in de media 12
agenda 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Kort nieuw(s) in Peest

 

Dorpsbelangen Peest ontving de hier onderstaande brief.

Geacht bestuur,

In 2006 zijn wij samen met u en Het Drentse Landschap begonnen met het vernieuwen van alle knapzakroutes. Met ruim 12 vernieuwde routes per jaar is het vernieuwingsproject in 2011 tot afronding gekomen. Het resultaat: 63 prachtige knapzakroutes en 2 kinderknapzakroutes.
Daarnaast zijn inmiddels 4 van de 63 routes beschikbaar als app voor uw I-Phone of Androidtoestel.

Dat de routes goed gewaardeerd worden, blijkt uit de vele positieve reacties van de wandelaars en onze ledendorpen. Deze goede waardering willen we de komende jaren graag handhaven.

Eén van de succesfactoren is dat de routes allemaal up to date zijn. Relevante wijzigingen die wij van wandelaars doorkrijgen worden verwerkt en als aanpassing op de site geplaatst. We moeten natuurlijk niet alleen afhankelijk zijn van de reacties van wandelaars, daarom gaan we alle routes één keer per drie jaar controleren.

Binnenkort is uw route (K26 Zeijen-Peest) aan de beurt voor deze driejaarlijkse controle. Wij vragen u ons te mailen of er nu al ‘problemen’ op deze route zijn of dat die de komende tijd te verwachten zijn.

Eén of meerdere aanpassingen hebben we reeds op de site geplaatst (www.knapzakroutes.nl). De gegevens van cafés en restaurants op bladzijde 3 van het boekje kunnen we pas bij een herdruk wijzigen. Tegen die tijd zullen we weer contact met u opnemen.

Uw reactie zien wij graag voor 1 maart tegemoet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Wij hopen op bovengemelde manier samen met u het wandelnetwerk in Drenthe op een hoog niveau te houden.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag (0592-315121). Zie ook: www.knapzakroutes.nl

Namens de uitgever In Boekvorm, Het Drentse Landschap en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen,

Met vriendelijke groet,

Roelof Huisman        

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hallo sportliefhebbers,
 
Voor de jeugd was er extra gelegenheid geschapen om de ene week op dinsdag - en de andere week op
donderdagmiddag van 16.15 tot plus/minus 17.15 uur gezamelijk te kunnen voetballen.
Echter,dit werkte erg verwarrend.
Om teleurstellingen te voorkomen hebben we besloten om de speeltijden te veranderen in:
 
Elke eerste dinsdag- en donderdagmiddag van de maand.
Elke laatste dinsdag- en donderdagmiddag van de maand.
 
 
"Sportveld Peesteres" is niet alleen voor de jeugd maar ook voor volwassenen!
 
Oproep:
Wie doet mee om van "Sportveld Peesteres" een leuk sportveld te maken?
Wij kijken uit naar jullie reacties.
 
Vriendelijke groet, Christel Steijvers.
 
PS. het veld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, suggesties? (graag!!!)
Suggesties kunnen jullie sturen naar j.steijvers3@kpnplanet.nl

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Glasvezelkabel in Peest


Peest, juni 2012

De aannemer Verkleij
is druk bezig met het leggen van een glasvezelkabel naar de zorgboerderij.

De aanleg zorgt voor een beetje ongemak, de mannen van Verkleij doen er echter alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Als straks de mensen aan de Hoofdweg op de kabel aangesloten zijn dan is de overlast ook al weer snel vergeten.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Nieuw leven bij Wia en Ferdinand
 
Mogen wij ons even voorstellen? wij zijn de 3 overgebleven puppies die op zoek zijn naar een lief baasje of vrouwtje.
Onze grote bruine zus heeft al een lief baasje gevonden en gaat binnenkort verhuizen.
Wij zijn familie van de Jack Russel, wij worden niet zo groot maar zijn wel heel erg lief.
Willen jullie inlichtingen over ons? bel dan even met Wia, tel: 0592-612501
 
Dikke poot van ons.

  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Peest en zijn ooievaars.
door: Ger en Elizabeth Brons


Er stond en staat nog altijd oud landbouwmateriaal achter ons huis, zo ook een wagenwiel.
Bij het huis van Pelinck hadden we al eens een oude ijzeren paal met TV-antennes zien liggen.
Tijdens een rit met de kar heeft Elizabeth aan Egbert Pelinck gevraagd wat hij daarmee ging doen.
Die moet ik laten afvoeren was het antwoord. Niet niks want onderaan zo'n mast zit een enorm blok beton.

Ger is er direct werk van gaan maken met de duimstok op zak. Egbert Pelinck vond het ook een goed idee om de mast te laten gebruiken als ooievaarsnest. Een uur later kwam er een trekker over de Brinkweg rijden met een gevaarte in het bakje dat ook luid rinkeldekinkel over de weg sleepte. Dat was Ger met de paal van Pelinck.

Enkele dagen later begon het graven. Ger werd steeds kleiner en de kuil steeds dieper en groter. Op den duur ging Janike maar eens over de rand kijken waar Ger was gebleven. Elizabeth wist niet hoe gauw zij het paard moest verplaatsen. Ger is uiteindelijk met een trap uit de kuil gekomen…

Samen met een schoonzoon is het 'nest opgericht'. Omdat de paal een slagboom is, was dat een spectaculair gezicht. De eerste periode zagen we alleen duiven en 'kachen' op het nest. Geen ooivaar te bekennen.
We denken nog te weten dat er in het voorjaar van 2009 zo nu en dan een ooievaar ter keuring langs kwam. Echter het nest werd kennelijk afgekeurd. Daarna hebben we het nest opgekalefaterd en ja hoor, 2010 vertoefde er eerst 1 en later 2 ooievaars op het nest. Beide waren geringd, de man was heel jong, net 3 jaar en de vrouw was 8 jaar. Van mei tot september zijn ze gebleven.

Vorig jaar was er steeds één van het stel uit 2010, met af en toe een poosje gezelschap van een andere ooievaar. 30 augustus was het nest weer leeg. Dit jaar in maart werden we verrast door de komst van 2 ooievaars die kennelijk voornemens waren serieus samen te gaan wonen in ons nest.
Bijna dagelijks zagen we de beide vogels op dan wel in de omgeving van het nest. Na enige tijd zagen we de twee hun paringsrituelen uitvoeren.

Op  13 april zagen we dat de vogels niet meer gelijktijdig het nest verlieten en steeds gingen liggen, een  teken dat er 2 eieren zouden zijn waarna ze beginnen met broeden. Steeds bleef één van de twee op het nest Zo rond 16 mei 2012 kwam het eerste ei uit. Steeds na twee dagen een volgend ei. Hoeveel het er zouden worden was voor ons ook een verrassing.

We hebben contact gezocht met Stork, een vereniging die o.a. informatie verzamelt over ooievaars in heel Nederland en die zich daarnaast bezighoudt met het ringen van jonge ooievaars. 

Wij hebben begrepen dat dit de eerste keer is dat er een nestje jonkies (ooievaars natuurlijk) is geboren in Peest. Sinds enkele dagen weten we dat er 3 jongen zijn; het waren er oorspronkelijk 4. Eén hebben we dood in het weiland gevonden. Sinds vrijdag 1 juni kunnen passanten de jonkies ook zien, want ze staan zo nu en dan al rechtop.

Samen met Dorpsbelangen, die ook enthousiast zijn, hebben we besloten dat  de ooievaars worden geringd.
Zaterdag 23 juni 2012 om 10.00 uur worden de jonkies door leden van de vereniging Stork geringd. Alle Peesters zijn hierbij uitgenodigd, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, kortom iedereen is welkom op Hoofdweg 16.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Landschapsgeschiedenis

Deze maand kunt U benaderd worden door enige studenten van Rijks Universiteit Groningen voor een interview.  Het interview heeft tot doel een inzicht te krijgen hoe de Peester bevolking hun leefomgeving ervaren. Wat zijn de minnen, wat zijn de plussen en wat moet er gedaan worden om de kwaliteit te behouden of te verbeteren. 
Het onderzoek heeft de instemming van Dorpsbelangen Peest en staat onder begeleiding van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Horspowerrun


Zondag 22 april 2012, ging de Horsepowerrun weer door Peest vele oude stoomfietsen (motoren) gingen weer knetterende en puffend door Peest. Dit keer kwamen ze uit de richting van Norg en gingen via de Schaapdijk naar Zeijen. Hoewel ze al vele jaren door Peest komen is  het telkens weer een mooi schouwspel van oude machines met hun berijders in trditionele kledij

voor foto's klik op: slideshow HP
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Peesters en de Murphy's Quiz

Afgelopen vrijdag avond 17 februari werd de tweede Murphy’s Quiz avond gehouden bij Café Zwaneveld in Norg.

15 dappere Peesters namen deel aan de quiz; Fija Eland, Linde Eijk, Jan Bakering en Rinny, Henk Emmens, Evert Dussel, Henk Bosma, Alexander Sluijmer, Rinette de Jong, Marja Slagter, Willy Tienkamp, Pieter Wittenberg en Erna.

Deze avond was het een puur “Hollandse” quiz.
Alle vragen hadden te maken met Holland. Het ging over vervlogen tijden maar ook over het heden, een muziek ronde, een foto ronde en zo’n 60 vragen om te beantwoorden. 32 teams streden er voor om eerste te worden.
De Peester teams deden het niet slecht;Peest Plus werd 12de (Pieter, Marja, Jan en Rinny) PeesterMuggen werden 6de (Willy, Henk E. Henk B, en Evert) en Peest S-side werd 2de (Erna, Linde, Fija, Rinette en Alxander).
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                 Nieuw voor Peest!

                 Sportveld Peesteres

Achter het huis van Carolien en Edwin Rozenveld aan de Hoofdweg 5 is een groot veld aanwezig
waar je gratis gebruik van mag maken om je favoriete sport te beoefenen.
 
Zowel volwassenen als jeugd kunnen er dagelijks gebruik van maken om te voetballen (goals zijn aanwezig). Ook voor volleyballers, korfballers, badmintonners en alle andere sporters
(wel zelf je attributen meenemen).

                   Opening
 
De feestelijke opening van het sportveld is 
zaterdag 3 maart om 14.30 uur.
De opening wordt verricht door Edwin Rozenveld dmv een lintje doorknippen.
Iedereen is van harte welkom!


Voor de jeugd is er extra gelegenheid geschapen om de ene week op dinsdag- en de andere
week op donderdagmiddag te voetballen van 16.15 uur tot plus/minus 17.15 uur.

                    Wij starten op dinsdag 6 maart

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Stabij werpt zeven pups


Op vrijdag 20 april heeft Boukje na 24 uur hijgen
en puffen het leven geschonken aan 7 stabij hounen.
Vier reutjes en drie teefjes. Het leven van de pups
bestaat voorlopig uit eten, slapen, eten, slapen,
24 uur per dag.
Over ongeveer 2 weken als de oogjes open gaan zullen ze wat actiever worden, en elkaar gaan ontdekken.

Wil je dan een keer op puppy bezoek komen, laat dit dan aan Fija weten.

Fija
tel. 612 212
 

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe