Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2019
Peest in de media 19
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Wie wil?

Hier kun je je ideeën laten plaatsen die de leefbaarheid van Peest zullen bevorderen.

spelregels:
Ideeën mogen geen commercieel doel dienen, de redactie beslist of een idee wel of niet geplaatst wordt.
Ideeën melden via email of direct contact met de redactie, zie contact
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil mee doen aan de Buurtcompetitie 2019
?

                                                                                                      25 maart 2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil:
wolvarkens verwennen

Sinds mei jl. hebben wij, Alexander Sluimer en Rinette de Jong, 3 wolvarkens lopen in de boomwal en een stukje weiland langs de Brinkweg. De varkens zijn dol op val-appels en eikels. Het zou fijn zijn als  dorpsgenoten gevallen appels en eikels niet inde GFT-bak gooien, maar bij ons inleveren.  Onder onze carport staat een grote ronde ton waar ze in kunnen. Wil je onze varkentjes zien? Vanaf de Brinkweg (halverwege ongeveer)  loopt trouwens een keurig uitgemaaid graspaadje richting de wolvarkens. Wil je ze op video zien klik dan hier

GeertJan Mulder vond de varkentjes ook leuk en maakte onderstaande foto.

                                    
 


 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil naar: Feest Peest.

          
 
                                                                                                         13 augustus 2018


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil: Vrijwilliger worden.
Woon- werkboerderij Peest is op zoek naar een vrijwilliger die zou kunnen assisteren bij het bosmaaien! Geïnteresseerd? Laat het ons weten! Telnr. 088-8789389                        
                                                                                                           21 juni 2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil mee fietsen? Elke dinsdagavond vertrek 19.00 uur vanaf De Mug.
                                                                                                           8 april 2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil in de Adviesraad Duurzaamheid van de Gemeente Noordenveld

De Adviesraad Duurzaamheid zoekt leden
De gemeente Noordenveld vind het belangrijk om ruimte te bieden voor betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen en de daar aanwezige kennis te benutten. Plannen en initiatieven die vanuit de samenleving komen wil zij gaan ondersteunen. Daarom wil de gemeente Noordenveld per 1 april 2018 een Adviesraad Duurzaamheid gaan oprichten. Wij zijn hiervoor op zoek naar 9 leden, waarvan 1 voorzitter.

Uitdaging
De Adviesraad Duurzaamheid zal gevraagd en ongevraagd het college gaan adviseren over onderwerpen rondom het thema Duurzaamheid in de gemeente Noordenveld. Een gevraagd advies heeft betrekking op bijvoorbeeld een beleidsstuk, voornemen of ontwerp dat de gemeente aan de Adviesraad voorlegt.

Naast het geven van advies zal de Adviesraad Duurzaamheid ook een functie hebben als denktank/expertgroep om kennis, ideeën en innovatie te ontsluiten.

Kwaliteiten
Je woont of werkt in de gemeente Noordenveld. Je voelt je betrokken, dit kan zowel positief als kritisch zijn, bij het thema Duurzaamheid. Deze betrokkenheid kan zijn vanuit werk, opleiding of eigen interesse. Omdat duurzaamheid een thema is dat iedereen aangaat streven wij naar een goede afspiegeling van de samenleving. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het voorzitterschap dan kun je dit motiveren in de brief.

Vergaderingen
Het aantal vergaderingen wordt door de voorzitter samen met de andere leden in goed overleg bepaald.

Vergoeding
Lidmaatschap van de Adviesraad Duurzaamheid is op vrijwillige basis. Er staat geen vergoeding tegenover.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen tot en met 9 maart 2018 reageren door middel van het sturen van het cv en een motivatiebrief naar postbus@gemeentenoordenveld.nl ter attentie van Greta Hoving, Manager Beleid en Realisatie. De gesprekken vinden plaats in week 11 en 12.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil er mit doen an "De Streektaolstried"

                                                                                                                    19 februari 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

               Pieter en Liesbeth Wittenberg hebben hulp nodig wie wil hun helpen?
 

De laatste anderhalf jaar was Pieter, al dan niet samen met Liesbeth, enige malen in Athene en op Lesbos om ‘vluchtelingen werk’ te doen. Pieter was onder andere drie maanden schipper van een reddingboot in Mytilini,  hij kookte maaltijden voor 600 mensen en hield ’s-nachts op het strand uitkijk naar rubberboten met vluchtelingen.Het motto was: ‘Daar helpen waar nood is’. Zo was hij vaak in kamp Moria. Het viel hem op dat de situatie in dit kamp, waar de mensen in afwachting van hun asielaanvraag verblijven, abominabel is. De autoriteiten voeren een ontmoedigingsbeleid waarbij het kamp niet aantrekkelijk mag zijn. Dat is de reden dat de organisaties er nog steeds niet in zijn geslaagd om de sanitaire voorzieningen binnen het kamp te verbeteren en op een minimaal aanvaardbaar niveau te brengen. Daar willen zij, buiten het kamp, wat aan gaan doen. Zij hebben ShowerPower stichting opgericht en gaan een badhuis buiten het kamp runnen. Zij hebben het plan klaar, kijk maar eens op hun website of FaceBook pagina.

ShowerPower kan alle steun*, zowel financieel als ‘handjes’ heel erg goed gebruiken. Wil jij eens een momentje nemen en overwegen wat jij voor ShowerPower zou kunnen doen?
                           
                                                                                 Jan Sieben                       15 januari 2018 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil hout van de Langelaan en Lesbos steunen


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil naar de SamenLoop voor Hoop


 

Leef mee! Loop mee! op 17 en 18 juni op de Brinkhofweide in Norg

Noord-Drenthe wandelt 24 uur tegen kanker
De organisatie is er klaar voor, al moeten de laatste puntjes nog wel even op de i worden gezet. Op 17 en 18 juni vind in Norg de SamenLoop voor Hoop plaats, een 24-uurs wandelestafette voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De openheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat. In Norg is op 17 juni de aftrap, ‘s middags om 16.00 uur, door burgemeester Klaas Smid, samen met SamenLoop-voorzitter Onno Euverman. De eregasten en teams starten dan met wandelen tot de volgende dag 16.00 uur.

Ruim tien jaar geleden werd in Nederland de eerste SamenLoop gehouden en inmiddels staat de teller dit jaar op meer dan 35 SamenLopen. In Noordenveld vonden eerder SamenLopen plaats in Roden (2009) en Norg (2013, opbrengst € 62.500,-)

Een SamenLoop heeft een heel herkenbaar concept, onder meer door een aantal vaststaande onderdelen, zoals de drie ceremonies.

De Openingsronde
Het evenement begint met een ronde waarbij de eregasten (kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en hun naasten) voorop lopen. Zij laten daarmee zien dat onderzoek werkt!. En we laten zien dat we er voor elkaar zijn.

De Kaarsenceremonie
Wanneer de avond valt verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. Tijdens deze ceremonie herdenken we dierbaren en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen.

De Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt iedereen de laatste ronde en wordt de opbrengst bekend gemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

De KinderLoop voor basisschoolleerlingen
Naast de ceremonies is er een speciale KinderLoop voor basisschoolleerlingen. Dit is een verkorte sponsorloop van 24 minuten. Kinderen krijgen zo ook de mogelijkheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De KinderLoop is op zondagochtend 18 juni om 11.00 uur. Ook hier is een speciaal programma rondom

Wil je meedoen aan een SamenLoop voor Hoop?
Inmiddels hebben vijftig teams zich aangemeld en vinden er tal van acties plaat of hebben plaatsgevonden. Maak je familieleden, vrienden, buren, verenigingsgenoten of collega’s enthousiast, vorm een team en geef je samen op voor een SamenLoop bij jou in de buurt. Aanmelden kan nog op de dag zelf, ook individueel. Het inschrijfgeld is 15 euro p.p.

Ambassadeurs zijn onder meer: burgemeester Klaas Smid, presentator/recensent Jacques d’Ancona en hoogleraar mammaradiologie Ruud Pijnappel. Een deel van de opbrengst van de SamenLoop in Norg (10%) gaat naar het Hamelhuys in Groningen, dat het inloophuis is voor deze regio voor iedereen die met kanker te maken heeft of ermee te maken heeft  gehad.

De SamenLoop voor Hoop is een estafettewandeltocht (geen wedstrijd) op de Brinkhofweide in Norg. Er is een loopparcours van 500 meter en een hardlooproute van een kleine kilometer.

Een van de tientallen vrijwilligers van de Norger SamenLoop is Geert Louters, voorzitter van de commissie Teamwerving. Hij doet mee vanwege de impact van de ziekte. “Vrijwel iedereen heeft in de naaste familie- of vriendenkring wel een ervaring met de ziekte kanker. Teleurstellingen en hoop op genezing vechten elke keer weer om voorrang in het leven van alle betrokkenen. KWF Kankerbestrijding zet zich al jarenlang in om die hoop op genezing waarheid te laten worden. Duizenden vrijwilligers zijn in Nederland actief om geld in te zamelen voor noodzakelijk onderzoek zodat kanker meer en meer effectiever kan worden bestreden. Hoe geweldig zou het zijn als we in de toekomst zouden kunnen zeggen dat elke soort van kanker geneesbaar is! En voor dit doel wil ik mij daarom dan ook heel graag inzetten! Het gaat mij niet alleen om geld in zamelen voor het KWF, terwijl dit toch erg belangrijk is, maar vooral om de saamhorigheid, het mee beleven en mee leven maakt het een extra mooi evenement. Een feest met een lach en een traan, dat is waar de SamenLoop voor Hoop om draait. Ik hoop dat we met de gehele organisatie een waardevolle SamenLoop voor Hoop in Norg kunnen neerzetten, 24 uur saamhorigheid en een geweldige cheque kunnen aanbieden aan het KWF. Aan het enthousiasme van de vrijwilligers zal het in ieder geval niet liggen.”

Meer informatie: www.samenloopvoorhoop.nl/norg.

Als eregast meedoen of niet?
“Je laat zien dat wetenschappelijk onderzoek werkt”

“Bij de SamenLoop voor Hoop gaan de eregasten (kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten en hun naasten) voorop. Iedereen zal z’n eigen beweegredenen hebben om wel of niet mee te doen. Mijn verhaal daarbij is dus puur persoonlijk, maar wellicht wel ter inspiratie.
Als eregast (het klinkt misschien wat beladen, maar dat is elke alternatief woord ook) zit je niet te wachten op speciale aandacht, maar je laat wel zien waar de SamenLoop voor bedoeld is en waarom het goed is dat geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek.

Waar doen we het allemaal voor? Een van de doelen van de SamenLoop is om de ziekte kanker bespreekbaar te maken, (ex)-kankerpatiënten en hun naasten een hart onder de riem te steken en geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Om ervoor te zorgen dat ‘We samen steeds dichterbij komen’. Dichter bij nog meer kennis, dichterbij nieuwe successen en betere behandelingen. En wie kunnen dat beter vertellen en laten zien dan de eregasten.

Alleen al het feit dat door onderzoek en de middelen die dat heeft opgeleverd de levensverwachting met de diagnose kanker in ruim zestig jaar is gegroeid van 25 procent naar 62 procent verdient bij de ereronde (aan het begin) een groot applaus. Daar doen we het allemaal voor. Natuurlijk moet dat percentage nog verder omhoog, maar daarvoor zijn acties als de SamenLoop. Symbolisch gaan de eregasten dus voorop.

Het is goed om te weten dat diverse eregasten in eerste instantie laten weten niet als survivor mee te willen lopen. Niet alleen in Norg, maar overal in Nederland en zelfs overal ter wereld.

Ik heb dat ook, ik worstel ook met het gevoel ik hoef niet zo nodig voorop te gaan. Want je wilt eigenlijk geen speciale positie en sommigen willen al helemaal niet geconfronteerd worden met de ziekte die je hebt of al jaren terug hebt meegemaakt.

Is het een kankerfeestje? Want dat hoor je sommigen ook zeggen. Ik denk van niet, omdat de doelstellingen van het evenement daarin duidelijk zijn. Het zijn niet voor niets de woorden Hoop en Leven die centraal staan en naast het realiseren van de genoemde doelen mag daar ook best plezier bij.

Ik doe dus wel mee… omdat het diep van binnen goed voelt om te laten zien dat de ziekte kanker overwonnen kan worden. Hoe moeilijk dat soms voor een ieder is of ook geweest is. Ik ben er mijn prostaatkanker redelijk vanaf gekomen. Lymfeklieroperatie, 35 bestralingen en een hormoonkuur die ik zelf heb stopgezet, omdat het middel erger werd dan de kwaal. En het lijkt allemaal onder controle…

Ook degenen die er niet meer zijn en hun naasten staan bewust en onbewust in de schijnwerpers. ’s Avonds herdenken we hen bij de Kaarsenceremonie, maar ook tijdens de opening van de SamenLoop zijn ze er stiekem al een beetje bij. Zij hebben minder geluk gehad dan anderen. Weliswaar kan een bepaalde leefstijl invloed hebben, maar de factor geluk bepaalt ook voor een deel of de ziekte kanker aan je deur voorbij gaat of niet… ’t Is immers geen verwaarloosd griepje.

Het feit dat de eregasten letterlijk voorop willen gaan bij de SamenLoop voor Hoop is belangrijk. Ze laten daarmee zien dat wetenschappelijk onderzoek werkt en dat er enorm veel meer oplossingen zijn dan vroeger. Zodra je te horen krijgt dat je kanker hebt, klinkt dat als een soort doodsvonnis. Veelal voelt dat meteen zo, soms komt het besef later. Je leert pas later dat er verschillende gradaties zijn En ook de middelen en behandelmethoden voor een groot aantal kankersoorten zijn er inmiddels legio.

Zestig jaar geleden was de diagnose kanker in verreweg de meeste gevallen een doodsvonnis. Dat hoeft dus al lang niet meer zo te zijn, al komt de factor geluk (wel of geen uitzaaiingen, de soort kanker en de reactie van iemands lichaam op de behandelingen en medicijnen) zeker ook om de hoek kijken. Als je voorop wilt gaan en zegt ‘Hier ben ik, wetenschappelijk kankeronderzoek heeft wel degelijk zin’ krijg je een verdiend applaus aan

het eind van de eerste ronde. Alhoewel dat applaus voor de meeste eregasten waarschijnlijk ook niet nodig is. Zeker in Drenthe niet: doen nou maar gewoon… we lopen hier. ’t Is prima.

Het is niet vanzelfsprekend dus om voorop te gaan, maar wel hartstikke goed om te doen. Contact met lotgenoten, even een gevoel van waardering krijgen. Laten zien dat onderzoek wel degelijk zin heeft. Waarom niet? Iedereen heeft genoeg meegemaakt om daar volmondig ‘ja’ tegen te kunnen zeggen. Je geeft invulling aan de slogan ‘Je kunt iets doen tegen kanker’. Door voorop te gaan.

Bomvol amusementsprogramma tijdens de SamenLoop voor Hoop
Op de SamenLoop voor Hoop in Norg staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de 24-uurs wandelestafette zijn er muziekoptredens, een braderie en verschillende ceremonies, waarbij iedereen welkom is.

Zelfs in de nachtelijke uren is er… de Huiskamer van de Nacht…

Zaterdag 17 juni 

16:00 uur        Openingsceremonie

16:30 uur        Abel Tasman koor

17:45 uur        Drop Dead Gorgeous

19:00 uur        Blues Juice

20:15 uur        Souls & Voices

21:30 uur        Popkoor KLAZ

22:30 uur        Kaarsenceremonie met diverse musici en artiesten 

23:30 uur        Fruitcakeparty

01:15 – 07.00 uur Huiskamer van de Nacht (akoustisch of ietwat versterkt)

                        Met Wiepie van Straaten (zang, met begeleiding), Shakey Deal

                       (gitaar en zang), Jan Dijk (piano) en Adel en

                       Mohammed Rachid (bouzouki en djembe)

Zondag 18 juni

08:00 uur        Ochtendgym o.l.v. Marian Spoelman

08:30 uur        Dans mee met Helma van Oudheusen

09.30 uur        Voicemail

10.30 uur        dj Olaf

10:45 uur        Warming up kinderloop met The Originals van K&V

11:00 uur        KinderLoop voor Hoop

11:45 uur        Playbackshow

12:00 uur        Marijn Feenstra (Voice kids)

12:35 uur        Werkplaats Muziek o.l.v. Marthje Nieuwenhuis

13:45 uur        Bingo

14:30 uur        The Frozen Penguins

15.30 uur        Spetterend eind met DJ Tjesto

Langs het parcours is er een draaiorgel (Jeroen Ekhart) en is er voldoende te beleven voor kinderen zoals schminken, totempaal verven, een springkussen, een draaimolen en nog veel meer bij de teams! Op zondag komt stiefkiek’n. Wat dit inhoud blijft een verrassing…

16.00 uur        Sluiting en slotronde van iedereen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil naar de SamenLoop voor Hoop

 

 

Vijf optredens op 13 mei tijdens

PaarsePOPavond bij Zwaneveld

De kaartverkoop voor de PaarsePOPavond bij café-zaal Zwaneveld in Norg is is begonnen. Op zaterdagavond 13 mei treden vijf groepen belangeloos op voor de SamenLoop voor Hoop. Vanaf half negen ‘s avonds tot na middernacht. De kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor slechts tien euro en op de avond zelf - als er dan nog kaarten verkrijgbaar zijn – is de entree € 12,50. De organisatie is in handen van Team Norg. Popkoor BSUR, The Clockhouse Brothers, Vollek!, Fruitcake Party en Only Fools geven die avond acte de présence en zorgen voor een gevarieerde muzikaal hoogstaande avond.

Er wordt afgetrapt door het landelijk en internationaal vermaarde en populaire popkoor BSUR uit Groningen. Meer dan veertig leden van dit koor uit Groningen brengen vijfstemmig een spetterend optreden, compleet met choreografie.

Uit Zeijen, ze pakken de instrumenten weer op en smeren de kelen, komen de Clockhouse Brothers. Onder het motto ‘oude meuk is leuk’ speelt deze groep herkenbare muziek, waaronder diverse countrynummers.

Vollek! Zorg dat je de zaal binnen bent voordat deze driekoppige band aftrapt, want het is folk en blues in de Groninger taal. Verfijnd, sfeervol en zeer het beluisteren waard. Vollek brengt je in de sfeer voor de rest van de avond, die wordt afgesloten door de bands Fruitcake Party en Only Fools. Beiden bekend in de regio.

Fruitcake Party - met een paar bekende Norgers in de gelederen speelt moderne en wat oudere hits en zal de stemming er zoals gebruikelijk goed in weten te brengen.

Het slotakkoord is aan Only Fools. En als de leden van deze band vuurwerk en een swingend optreden beloven, doen ze dat ook. De complete opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de SamenLoop voor Hoop Noord Drenthe, die op 17 en 18 juni in Norg wordt gehouden. De kaarten zijn in de voorverkoop alleen verkrijgbaar bij Zwaneveld.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil vrijwilligerworden bij:Vrijwilligerswerk Noordenveld
Al een tijdje is er op Facebook een pagina voor vrijwilligerswerk actief in de gemeente Noordenveld. Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld en het VrijwilligersInformatiePunt (VIP), onderdeel van Welzijn in Noordenveld, zijn de initiatiefnemers van de Facebook-pagina. Zij promoten hiermee het doen van het vrijwilligerswerk en hopen meer vrijwilligers te krijgen.

Met deze pagina willen zij de mensen in Noordenveld laten zien wat vrijwilligerswerk inhoudt. De doelgroep is nu vooral 50+, maar het streven is ook jongere mensen voor vrijwilligerswerk te interesseren. Als mensen zonder werk zitten en vrijwilligerswerk zoeken dan kunnen zij nu ook contact opnemen via Facebook. Zo kan iedereen worden geholpen bij het zoeken naar leuk vrijwilligerswerk. De Facebook-pagina is te vinden onder de naam 'Vrijwilligerswerk Noordenveld' en geeft regelmatig tips over vacatures op de VrijwilligersVacatureBank en bij de Vrijwillige Hulpdienst of informatie over activiteiten.

Elke dag kunnen inwoners van Noordenveld voor informatie over vrijwilligerswerk terecht bij het Inwonersplein waar het Steunpunt en het VIP gehuisvest zijn. Ook is er een inloopspreekuur.

Bekijk Vrijwilligerswerk Noordenveld op Facebook:

https://www.facebook.com/Vrijwilligerswerk-Noordenveld-365081003771675/timeline 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil en lijkt het leuk om een workshop model boetseren te volgen in Peest? De workshop wordt gegeven door  Sonja Zuurman,beeldhouwster uit Haren. Zie voor informatie over Sonja:  http://bronzenbeeld.com/sonja-zuurman/

Het voorstel is om dit op zondag 26 Februari 2017 te organiseren in de Peester Mug. Er kunnen  maximaal 12 personen aan deel nemen (minimum aantal deelnemers om de workshop door te laten gaan is 12 personen).De kosten voor deze leuke workshop is  35,-  inclusief materiaal.

Meer informatie en aanmelden bij Marja Koomen. Tel. 0622135883 of 613772, of per e-mail: Yulinn@live.nl

Aanmelden vóór 10 Januari  2017 zodat iedereen zsm geïnformeerd kan worden over het wel of niet kunnen door laten gaan van de workshop.Enkele van de beeldjes die door Marja Koomen
gemaakt zijn.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil meedoen aan het  Symposium Norgerduinen

Info en opgave: C.Boersen@gemeentenoordenveld.nl
 

 


                                                                                                 7 oktober 2016
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil dinsdag 's avonds mee wandelen of fietsen?
Elke dinsdagavond kan er gewandeld of gefietst worden de route wordt door de deelnemers onderling bepaald. Vertrek 19.30 uur vanaf "De Mug"

 


routebespreking


wat heb ik nou kiespijn of een zere ko...

 

  


visstand controle


waar zijn we, even de gps raadplegen

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil naar

FeestPeest!  Zaterdag 20 augustus vanaf 20.00 uur 

Vanaf 14:00 uur ’s middags: motorschommel en kameelrijden. 's Avonds een ballonvaart, opgave bij Jan Noord (06 50 50 01 88).  Dit jaar staan op het programma: Frans Duijts en Plork en de Aannemers!  

Zie voor meer informatie: www.feestpeest.nl en Facebook~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil vrijwilliger worden bij:

Zoals u wellicht weet wordt er komende zomer een groot theaterspektakel georganiseerd in Veenhuizen; Het Pauperparadijs. Vanaf 18 juni tot 8 augustus worden er zo’n 35 voorstellingen gespeeld op de binnenplaats van het Gevangenis Museum.
Een groot spektakel als dit kan alleen georganiseerd worden met de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers.Onderstaand de functies en hun omschrijving

Functie

Taken

Aantal

Werktijden

Skills/eigenschappen

Verkeersregelaars

Opvangen autoverkeer bij parkeerplaats Gevangenis Museum en toezien op ordentelijk parkeren.

6 p. per voorstelling

12:30 – 14:15 (’s zondags)

18:00 – 19:45

 

-          vriendelijk

-          kordaat

-          in bezit van certificaat (korte cursus)

Schoonmakers

Opruimen zwerfvuil op en onder tribune en in publieksgebied. Schoonmaken toiletten voor aanvang voorstelling én voor de pauze.

2 p. per voorstelling

11:30 – 12:30 (’s zondags)

14:00 – 15:00 (’s zondags)

16:00 – 17:00

19:30 – 20:30

 

-          netjes werken

-          niet vies om aan te pakken

-          pro-actief

Publieksbegeleiding

Vragen beantwoorden, weg wijzen en plaatsen op tribune aanwijzen (Ouvreuse)

4 p. per voorstelling

13:00 – 14:00/17:00 (’s zondags)

18:30 – 19:30/22:30

-          vriendelijk

-          representatief

-          servicegericht

Kaartcontroleurs

Scannen e-tickets bij entree

2 p. per voorstelling

13:00 – 14:00 (’s zondags)

18:30 – 19:30

-          vriendelijk

-          representatief

-          servicegericht

Site-Crew

Ondersteuning decor- en techniek, sjouwen, opbouwen en breken.

4 p. gedurende opbouw- en breek

09:00 – 18:00

week 18 t/m 23

week 32 t/m 34

-          stevig

-          aanpakkers

-          pro-actief

Timmermannen

Ondersteuning afwerking decor.

2 p. gedurende opbouw

09:00 – 18:00

week 18 t/m 23

-          klussers

-          aanpakkers

-          pro-actief

Kleedsters

Ass. Costumière; voorbereiden kostuums en helpen bij omkledingen

2 p. per voorstelling

12:30 – 17:00

18:00 - 23:30

-          aanpakkers

-          pro-actief


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil er naar Spotlicht, Spotlicht speelt " Bliksem op kasteel Von Blitzen"        
geplaatst 1-3-16

Over: ‘Bliksem op kasteel Von Blitzen’

Daisy, de dochter van Donald en Maritza komt na vier jaar terug om haar ouders te bezoeken. Ze neemt haar studiegenoten Frank en Babsy mee. Het bezoek komt niet gelegen. In het kasteel lijken vreemde dingen te gebeuren. Er zijn mysterieuze verdwijningen, onheilspellende geluiden en in het kasteel verblijven sinistere persoonlijkheden. Het mag duidelijk zijn: ‘In het kasteel Von Blitzen’ klopt het niet en het lijkt ook niet kloppend te krijgen, of misschien toch wel?

De van oorsprong Engelstalige klucht: ‘Bliksem op kasteel Von Blitzen’, vermengt zich op een opmerkelijke wijze met een donkere bladzijde uit de geschiedenis van het dorp Zeijen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil er met Dorpsbelangen wandelen in Norg?                                                      
geplaatst 24-3-15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil er naar Spotlicht                                                                                   
geplaatst 19-3-15

         

 

Toneelvereniging Spotlicht speelt ‘Dwaasheid heeft haar eigen recht’ van John Patrick.

Het stuk speelt zich af in een vleugel van een psychiatrisch ziekenhuis, genaamd Het Klooster. Mevrouw De Wilde, een rijke weduwe, jaagt het familiekapitaal er in rap tempo doorheen en haar kinderen zijn bang dat er niets te erven valt als ze hiermee doorgaat. Ze geeft het geld, dat in het Johan De Wilde Memoriamfonds is gestort (ter nagedachtenis aan haar man), uit aan gekke dingen.
Haar kinderen, die allemaal zo hun eigen reden hebben om moeder op te laten sluiten, willen haar laten onderzoeken door dokter Emmink, vooraanstaand psychiater van Het Klooster, zodat ze kan worden opgenomen in het instituut en de omvang van het familiekapitaal verder behouden blijft.
Moeder zelf ziet het uiteraard niet zo zitten om in Het Klooster te worden opgenomen tussen al die gekke mensen. Toch is de ontvangst door de bewoners dusdanig hartelijk dat een langdurig verblijf uiteindelijk een aanlokkelijk idee wordt. Haar kinderen zijn egoïstisch, egocentrisch en uitermate kil in de omgang met moeder. De warmte van de bewoners van het instituut doet haar goed.
En dan verdwijnt het geld…

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2015 zal in Zalencentrum Hingstman te Zeijen dit tragikomische stuk, onder regie van Koos Smit (in de vertaling van mr. J. Huyts en bewerkt door T. Dellebarre) worden opgevoerd.  

Kaarten zijn telefonisch te bestellen bij Bertus Pieters, tel. 0592-291631 en uiteraard aan de zaal. Aanvang 20.00 uur.
Voor meer info: zie www.zeijen.nu/spotlicht.

Een avondje Spotlicht, altijd verrassend…!

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe