Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2019
Peest in de media 19
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Wie wil?

Hier kun je je ideeën laten plaatsen die de leefbaarheid van Peest zullen bevorderen.

spelregels:
Ideeën mogen geen commercieel doel dienen, de redactie beslist of een idee wel of niet geplaatst wordt.
Ideeën melden via email of direct contact met de redactie, zie
contact

Wie wil naar de inspiratiebijeenkomst
 

                                                                                                       8 juni 2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil
Alexander en Rinette helpen

  
                                                                                                          27 mei 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil zijn dorp mooi houden
Uitnodiging dialoogavond Eigentijdse Noordenveldse Welstandsnota 

De gemeente Noordenveld is bezig met het opstellen van een “Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota”. De welstandsnota bevat handvatten voor bouwwerken over bijvoorbeeld de hoofdvorm, de ligging, het materiaalgebruik en de gevelindeling.  Deze handvatten  kunnen voor u als inwoner van belang zijn voor eventuele bouwplannen en het aangezicht van uw dorp.
Graag willen wij samen met Libau (onze onafhankelijke adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit) hierover met u en de inwoners die u vertegenwoordigt in gesprek gaan. Daarom nodigen wij u graag uit om met ons mee te denken en samen met u tot een Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota te komen. 

Datum:                  Donderdag 6 juni 2019
Tijd:            19.30 – 22.00 uur (inloop 19.15 uur)
Locatie:       Café Langelo, Hoofdweg 10 te Langelo
Wie?            Dorpsbelangenverenigingen Langelo/De Velden/Huis ter Heide/Peest en de                           inwoners die worden vertegenwoordigd.  

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martine Westra of Roy Stavenga. U kunt hun bereiken op het telefoonnummer 050 5027222 (doorkiesnummer 3, optie Vergunningen).

 


                                                                                                      27 mei 2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil mee fietsen?


Elke dinsdagavond vertrek 19.00 uur vanaf De Mug.
Op verzoek kan er gestopt worden voor een kleine overpeinzing maar je kunt ook gewoon even rusten.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil mee doen aan de Buurtcompetitie 2019
?

                                                                                                      25 maart 2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil:
wolvarkens verwennen

Sinds mei jl. hebben wij, Alexander Sluimer en Rinette de Jong, 3 wolvarkens lopen in de boomwal en een stukje weiland langs de Brinkweg. De varkens zijn dol op val-appels en eikels. Het zou fijn zijn als  dorpsgenoten gevallen appels en eikels niet inde GFT-bak gooien, maar bij ons inleveren.  Onder onze carport staat een grote ronde ton waar ze in kunnen. Wil je onze varkentjes zien? Vanaf de Brinkweg (halverwege ongeveer)  loopt trouwens een keurig uitgemaaid graspaadje richting de wolvarkens. Wil je ze op video zien klik dan hier

GeertJan Mulder vond de varkentjes ook leuk en maakte onderstaande foto.

                                    
 


 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil naar: Feest Peest.

          
 
                                                                                                         13 augustus 2018


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

Wie wil: Vrijwilliger worden.
Woon- werkboerderij Peest is op zoek naar een vrijwilliger die zou kunnen assisteren bij het bosmaaien! Geïnteresseerd? Laat het ons weten! Telnr. 088-8789389                        
                                                                                                           21 juni 2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie wil mee fietsen? Elke dinsdagavond vertrek 19.00 uur vanaf De Mug.
                                                                                                           8 april 2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil in de Adviesraad Duurzaamheid van de Gemeente Noordenveld

De Adviesraad Duurzaamheid zoekt leden
De gemeente Noordenveld vind het belangrijk om ruimte te bieden voor betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen en de daar aanwezige kennis te benutten. Plannen en initiatieven die vanuit de samenleving komen wil zij gaan ondersteunen. Daarom wil de gemeente Noordenveld per 1 april 2018 een Adviesraad Duurzaamheid gaan oprichten. Wij zijn hiervoor op zoek naar 9 leden, waarvan 1 voorzitter.

Uitdaging
De Adviesraad Duurzaamheid zal gevraagd en ongevraagd het college gaan adviseren over onderwerpen rondom het thema Duurzaamheid in de gemeente Noordenveld. Een gevraagd advies heeft betrekking op bijvoorbeeld een beleidsstuk, voornemen of ontwerp dat de gemeente aan de Adviesraad voorlegt.

Naast het geven van advies zal de Adviesraad Duurzaamheid ook een functie hebben als denktank/expertgroep om kennis, ideeën en innovatie te ontsluiten.

Kwaliteiten
Je woont of werkt in de gemeente Noordenveld. Je voelt je betrokken, dit kan zowel positief als kritisch zijn, bij het thema Duurzaamheid. Deze betrokkenheid kan zijn vanuit werk, opleiding of eigen interesse. Omdat duurzaamheid een thema is dat iedereen aangaat streven wij naar een goede afspiegeling van de samenleving. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het voorzitterschap dan kun je dit motiveren in de brief.

Vergaderingen
Het aantal vergaderingen wordt door de voorzitter samen met de andere leden in goed overleg bepaald.

Vergoeding
Lidmaatschap van de Adviesraad Duurzaamheid is op vrijwillige basis. Er staat geen vergoeding tegenover.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen tot en met 9 maart 2018 reageren door middel van het sturen van het cv en een motivatiebrief naar postbus@gemeentenoordenveld.nl ter attentie van Greta Hoving, Manager Beleid en Realisatie. De gesprekken vinden plaats in week 11 en 12.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil er mit doen an "De Streektaolstried"

                                                                                                                    19 februari 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

               Pieter en Liesbeth Wittenberg hebben hulp nodig wie wil hun helpen?
 

De laatste anderhalf jaar was Pieter, al dan niet samen met Liesbeth, enige malen in Athene en op Lesbos om ‘vluchtelingen werk’ te doen. Pieter was onder andere drie maanden schipper van een reddingboot in Mytilini,  hij kookte maaltijden voor 600 mensen en hield ’s-nachts op het strand uitkijk naar rubberboten met vluchtelingen.Het motto was: ‘Daar helpen waar nood is’. Zo was hij vaak in kamp Moria. Het viel hem op dat de situatie in dit kamp, waar de mensen in afwachting van hun asielaanvraag verblijven, abominabel is. De autoriteiten voeren een ontmoedigingsbeleid waarbij het kamp niet aantrekkelijk mag zijn. Dat is de reden dat de organisaties er nog steeds niet in zijn geslaagd om de sanitaire voorzieningen binnen het kamp te verbeteren en op een minimaal aanvaardbaar niveau te brengen. Daar willen zij, buiten het kamp, wat aan gaan doen. Zij hebben ShowerPower stichting opgericht en gaan een badhuis buiten het kamp runnen. Zij hebben het plan klaar, kijk maar eens op hun website of FaceBook pagina.

ShowerPower kan alle steun*, zowel financieel als ‘handjes’ heel erg goed gebruiken. Wil jij eens een momentje nemen en overwegen wat jij voor ShowerPower zou kunnen doen?
                           
                                                                                 Jan Sieben                       15 januari 2018 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie wil hout van de Langelaan en Lesbos steunen

 

   

 

 

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe