Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Glasvezel Peest 4
info glasvzl Peest 3
info glasvzl Peest 2
info glasvzl Peest1B
Glasvezel Peest 1a
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
nieuws in Peest 2019
Peest in de media 19
Nieuw in Peest 2018
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest 4
Peest in Perspectief
Wereld vlgs Peest
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsers
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Peest en glasvezel
Glasvezel Peest is een werkgroep, die met de Coöperatie breedband Noordenveld Zuid West
de de mogelijkheden onderzoekt voor aansluiting op het glasvezelnet.

Contact: glasvezelpeest@hotmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2018 voorgang snel internet in Peest e.o.

Onder de naam Coöperatie Glasvezel Noord realiseert de Coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West de aanleg van Glasvezel in ons gebied.

Informatie over deze Cooperatie, de aanleg, de providers en de stand van zaken vindt u op

www.glasvezelnoord.nl 

email:info@glasvezelnoord.nl
adres: Norgervaart 10, 9336TE Huis ter Heide
directeur Alie Hut

U kunt zich op de website of via de mail abonneren op hun nieuwsbrief.

 

April 2016 Nieuwsbrief

Huidige situatie
Het lijkt rustig rond de coöperatie echter het tegendeel is waar. Alleen zijn de huidige activiteiten van het bestuur niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld de huis-aan-huiscampagne. De leden van de Raad van Beheer zijn achter de schermen druk doende met het afronden van de lening met de Provincie en in gesprek met de gemeente over waarlangs straks de glasvezel gelegd kan worden.
 
De vraagbundelingsfase is achter de rug en zoals bekend hebben we de 65% gehaald. Dit is een van de voorwaarden om de financiering rond te krijgen. De financieringsaanvraag ligt al enige tijd bij de provincie. Na een vragenronde heeft de provincie samen met een extern bureau nog tot en met de derde week mei de tijd om een definitief besluit te nemen.
 
Planning
Veel mensen vragen wanneer ze aangesloten kunnen worden op het glasvezelnet. Wij willen daar graag antwoord op geven. In sommige gevallen zijn we afhankelijk van derden en daarom is onderstaande globale planning onder voorbehoud.

• In april/juni financiering definitief afronden
• In april/mei aanbestedingsprocedure starten (onder voorbehoud financiering)
• In mei/juni aanbestedingsprocedure afronden
• In juni-juli-augustus zal de aannemer de voorbereidende werkzaamheden verrichten,      waaronder vergunning aanvraag
• Start graafwerkzaamheden begin september/oktober.
 
Samenwerking
In omliggende dorpen zijn er diverse initiatieven op glasvezelgebied. Deze zijn allemaal in andere voortgangsstadia. Steeds vaker overwegen deze initiatieven met ons samen te werken. Wij staan open voor dit soort gesprekken en eventuele samenwerkingen. Dit echter onder de strikte voorwaarde dat het ons eigen initiatief niet beïnvloedt. Niet in tijdsplanning, niet in voortgang en niet in continuïteit.
 
Dergelijke zaken worden tijdens de periodieke vergaderingen met directie, de Raad van Beheer en de (interim) ledenraad uitgebreid besproken. Zo bewaken we met elkaar de continuïteit en voortgang van ons initiatief en onze coöperatie.
 
Waarom ook al weer glasvezel?     
Ons eigen netwerk 
Een coöperatief netwerk van de gemeenschap.
Voor alle bewoners, door alle bewoners.                                                             
Economisch stimulerend
Veel moderne technieken hebben snel internet nodig.
Voor een economisch gezonde gemeente Noordenveld is glasvezel onmisbaar.      
Comfortabel wonen                                                         
Samen zorgen we dat ons gebied voor jong en oud een interessante woonplek is en blijft! 
Toerisme in ontwikkeling  
Toeristen verwachten een goede internetverbinding, op de camping, het terras of de Bed and Breakfast
Sociaal verbindend  
Een eigen glasvezelnetwerk kunnen we maatschappelijk inzetten om bijvoorbeeld plaatselijke gebeurtenissen via internet uit te zenden.                    
Onderwijs dichtbij 
Modern onderwijs kan niet zonder snel internet en de Coöperatie kan niet zonder modern onderwijs.
Zorg op afstand
Thuis blijven wonen als je ouder wordt en zorg via internet ontvangen.

Barometerstand per 1 april 2016
Van de 703 woningen en bedrijven in Noordenveld Zuid West neemt 23% (161) geen glasvezelaansluiting en heeft 67 % (468) zich aangemeld. Een geweldig resultaat. Echter 10% (74 adressen) twijfelt of wil nog even afwachten.
 
Van de 100 woningen recreatie Amerika neemt 70% op dit moment nog geen glasvezelaansluiting, 30% heeft zich wel aangemeld. Maar van de helft van de woningen is geen duidelijke reden bekend. De coöperatie zoekt nog contact met deze eigenaren. Als het percentage aanmeldingen niet drastisch omhoog gaat wordt het heel moeilijk om Recreatie Amerika aan te sluiten.
 
Grensgebieden: totaal 93 woningen waarvan 72% (67) zich heeft aangemeld. Ook dit is een mooi resultaat. Toch heeft 10% (9 woningen) geen interesse. Van de overige 17 woningen (18%) is het nog niet bekend of ze willen deelnemen.

Samenvatting
Zoals u ziet wordt er achter de schermen hard gewerkt om zo snel mogelijk met de
graafwerkzaamheden te kunnen starten. Hiervoor moet echter nog heel veel geregeld worden en hebben we te maken met diverse instanties en overheden die invloed hebben op de gang van zaken.
 
We hebben inmiddels veel bereikt met elkaar en naderen het “point of no return”.
Wij houden u op de hoogte over de vorderingen door middel van onze nieuwsbrief en uiteraard ook via onze website http://www.breedbandnoordenveldzuidwest.nl
De volgende nieuwsbrief zal medio mei 2016 verschijnen.
 
Aanvullende informatie
Meer informatie kunt u krijgen via info@breedbandnoordenveldzuidwest.nl
Heeft u nog vragen dan kunt telefonisch contact zoeken met:
Alie Hut 0592-388643 of (06) 11 00 53 36
 
U kunt uw vragen ook stellen via de website of info@breedbandnoordenveldzuidwest.nl.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste dorpsgenoten,

Volgende week woensdagavond 20 januari 2016 - om 20.00 uur in De Mug - organiseren wij een inloopavond voor iedereen die nog vragen heeft over het aanmelden bij de providers van glasvezel in Peest en omgeving.

In december heeft u een informatiemap in de brievenbus gekregen met aanmeldingsformulieren voor de providers Plinq en Net Visit. Dit zijn de providers die straks, nadat het glasvezelnetwerk is aangelegd, diensten als internet, televisie en telefonie aan ons gaan leveren. Het is belangrijk dat u zich nu opgeeft bij één van deze providers. Uw woning wordt dan direct bij de aanleg aangesloten op het glasvezelnetwerk. Indien u besluit om pas op een later moment mee te doen worden voor deze aansluiting hoge kosten in rekening gebracht

Indien u dat wenst kunnen wij u op deze avond ook helpen bij het invullen van het aanmeldingsformulier van de gekozen provider. Dan is uw aanmelding meteen geregeld.

Ronald Kalfsbeek en Michel Meindertsma,
Namens de Coöperatie breedband Noordenveld Zuid West

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informatiebrief nr. 4 – januari 2016

Afgelopen maand zijn de informatiebijeenkomsten geweest, waar de Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A. (corporatie) en de providers Plinq en Netvisit informatie hebben gegeven over het plan om een glasvezelnetwerk in Peest, Zuidvelde, Westervelde, Huis ter Heide, Een en Een-West aan te leggen. De bijeenkomsten zijn druk bezocht en wij hebben de indruk dat de bezoekers tevreden waren over de gegeven toelichting. 

Na de bijeenkomsten heb ik bij iedere bewoner in Peest een informatiemap gebracht, die ik in de meeste gevallen persoonlijk heb kunnen overhandigen (in een enkel geval was iemand meerdere keren niet thuis en heb ik de map in de brievenbus gedaan). 

Om het glasvezelnetwerk te realiseren is het erg belangrijk, dat alle bewoners van Peest zich aanmelden bij een van de providers. Het ís belangrijk omdat de aanleg alleen bij voldoende deelnemers kan doorgaan. En voor ons als bewoners is het slim om ons nu aan te melden, omdat, ongeacht waar de woning zich bevindt, de aansluiting zelf gratis is. 

We lopen geen enkel risico door ons nu aan te melden; je gaat pas betalen als je woning is aangesloten en de door jouw gekozen provider zijn diensten gaat leveren. 

Waarschijnlijk heb je je al aangemeld. ‘Peest’ was bij een eerdere peiling namelijk erg enthousiast. 

Mocht het je niettemin even ontschoten zijn, dan roep ik je bij deze graag nog even op om een keuze te maken tussen een van de providers, waarvan de informatie in de map is zit. 

Tegen degenen die nu gebruik maken van een Ziggo-verbinding wil ik nog dit zeggen: als je je huidige mogelijkheden al genoeg zou vinden, die zijn op de langere termijn toch beperkter dan die van het glasvezelnetwerk. Dus ook hier geldt, dat het slim is om toch mee te doen, omdat alle nieuwe mogelijkheden van films, internet e.d. nu eenmaal steeds meer capaciteit vragen. Bovendien, het is niet duurder en wel beter.

Als dat allemaal nog niet genoeg reden zou zijn, doe het dan voor al diegenen die nu een heel slecht bereik hebben. Hen help je door solidair te zijn en je aan te melden. 

Het kan natuurlijk zijn dat je nog vragen hebt. Of misschien wil je graag wat hulp bij het invullen van een van de formulieren van de provider naar keuze. Als dat zo is, aarzel dan niet even contact met me op te nemen. Dan help ik graag; telefonisch, via de mail of ik kom even langs als je dat op prijs stelt. 

Ik wens je een mooi 2016 met een supersnel internet, een prima televisie ontvangst met mogelijkheden van interactieve tv en een goede telefoonverbinding (met behoud van je huidige nummer). En dat tegen een zeer concurrerende prijs! 

Ronald Kalfsbeek

Lid Raad van Beheer Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A. 

Hulligtenweg 1

0651 – 414 949 

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe